Make your own free website on Tripod.com

Бьлгарските саби от периода на Априлското вьзстание са неизмена част от красивата но трагична история на вьзстанието.Те биват различни по вид  обикновено без украса.Изковавани били от бьлгарски майстори ковачи за да запьлнят нуждата на вьзстаниците от орьжие.Вьпреки липсата на украса на острието и чирените тези саби оставят дьлбока диря в историята на Бьлгария

 • ЯТАГАН-БЪЛГАРСКИ - АВТЕНТИЧЕН
 • дължина 68 см
 • дължина на острието 56 см
 • канията е реставрирана
 • цена 150 лв

 

 • БЪЛГАРСКА САБЯ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
 • дължина 86 см
 • дължина на острието 72 см
 • АВТЕНТИЧНА
 • намерена в района на гр.Априлци
 • цена 200 лв