Make your own free website on Tripod.com

    Стари, реставрирани, нови саби, щикове, ятагани, ножове, брадви и други хладни оръжия и сечива